Prawne możliwości kształtowania wysokości diet dla kierowców w transporcie międzynarodowym
18 VI 2019, 16:25:00
Nieodłączną cechą podróży służbowych są po stronie pracownika wydatki, które ostatecznie powinien kompensować pracodawca. Idea stosunku pracy opiera się bowiem na ryzyku ekonomicznym podmiotu zatrudniającego. Zagadnienie diet kompensujących koszty wyżywienia i inne drobne wydatki ponoszone w podróży służbowej jest jednak wyjątkowo istotne w odniesieniu do szczególnej grupy zawodowej, jaką są kierowcy zatrudnieni w transporcie międzynarodowym. Jak pokazuje doświadczenie prawników naszej kancelarii prawnej, diety wypłacane kierowcom przebywającym poza granicami kraju są bowiem z reguły dla pracodawcy poważnym kosztem.

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Aktem wykonawczym wydanym na podstawie właściwych przepisów Kodeksu pracy jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Określa ono szczegółowe zasady rozliczania podróży służbowych, w tym wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach. Co jednak istotne, rozporządzenie to wprost dotyczy  jedynie pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej. Do pracowników zatrudnionych przez pracodawców spoza sfery budżetowej (prywatnych przedsiębiorców) rozporządzenie może znaleźć zastosowanie jedynie odpowiednio, i tylko wówczas, gdy pracodawca nie uregulował kwestii związanych ze zwrotem należności z tytułu podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania czy w umowie o pracę. Jak natomiast stanowi art. 775 § 4 Kodeksu pracy, postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionego w sferze budżetowej.

Prywatny przedsiębiorca (pracodawca spoza sfery budżetowej) może zatem:

1)      w sposób dowolny ukształtować kwotę diety za dobę podróży służbowej, tak krajowej jak i zagranicznej, z tym jednym zastrzeżeniem, że ustalona przez niego kwota nie może być niższa, niż obowiązująca w sferze budżetowej dobowa stawka diety za podróż służbową na terenie kraju – obecnie jest to kwota 30,00 zł. Tym sposobem pracodawca w sposób całkowicie zgodny z prawem może znacznie zmniejszyć wydatki wynikające z obowiązku wypłaty diet, które w przypadku kierowców zatrudnionych w ruchu międzynarodowym stanowią poważną część budżetu przedsiębiorcy; 

2)      zaniechać określenia, czy to w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania czy w umowie o pracę zasad rozliczania należności na pokrycie kosztów podróży służbowej z  tą jednak świadomością, że wówczas zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, włącznie z załącznikiem określającym odgórnie dobowe kwoty diet z tytułu podróży służbowej poza granice kraju.

"Radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności."

Artykuł 8 i 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem