Jako radcowie prawni posiadamy uprawnienia do występowania:
 • przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach,
 • przed Sądem Najwyższym,
 • przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przed sądami polubownymi, w tym stałymi sądami arbitrażowymi,
 • w postępowaniu egzekucyjnym, również na podstawie zagranicznych tytułów egzekucyjnych.
Nasi prawnicy świadczą usługi doradztwa oraz zastępstwa procesowego we wszystkich stadiach postępowania sądowego i sądowoadministracyjnego. W tej mierze oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach z zakresu:
 • prawa cywilnego, w szczególności w sprawach:
  • dotyczących kredytów frankowych,
  • o odszkodowanie, w tym o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • o zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby bliskiej,
  • o ustanowienie służebności,
  • o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku,
  • o ochronę prawa własności,
  • o naruszenie posiadania,
  • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o odwołanie darowizny,
  • o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych skargi pauliańskiej,
  • skargi na czynności komornika;
 • prawa gospodarczego , w szczególności w sprawach:
  • o zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę,
  • o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • o zapłatę kar umownych,
  • o naruszenie praw do znaku towarowego, prawa do wynalazku lub praw autorskich,
  • o zaprzestanie czynów nieuczciwej konkurencji,
  • o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, przeciwko lub wobec Zarządów spółek z o.o. z tytułu odpowiedzialności za długi spółki,
  • przeciwko lub wobec Zarządów spółek z o.o. z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce,
  • o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki;
 • prawa pracy , w szczególności w sprawach:
  • o zapłatę wynagrodzenia, w tym z tytułu nadgodzin,
  • wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,
  • dyskryminacji i mobbingu,
  • wypadków przy pracy,
  • roszczeń związanych z naruszeniem zakazu konkurencji ( umowa lojalnościowa );
 • prawa sądowoadministracyjnego , w szczególności kierując skargi do Wojewódzkich Sadów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Reprezentacja w postępowaniu sądowym, sądowoadministracyjnym czy egzekucyjnym obejmuje, zgodnie z wolą klienta:
 • wszczynanie tych postępowań,
 • reprezentację klienta na posiedzeniach, w trakcie czynności procesowych i egzekucyjnych,
 • sporządzanie pism, wniosków, środków odwoławczych w toku postępowań,
 • uczestniczenie w mediacjach stron,
 • zawieranie ugód.

"Radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności."

Artykuł 8 i 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem