Odszkodowania

Doświadczenie szkody na osobie lub mieniu rodzi po stronie poszkodowanego roszczenie o jej wyrównanie. Proces ten z reguły jest złożony i żmudny, co nierzadko decyduje o zaniechaniu dochodzenia należności przez uprawnionych do odszkodowania czy zadośćuczynienia. Tymczasem wsparcie profesjonalisty może okazać się kluczem do skutecznego ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz uzyskania rekompensaty w słusznej, satysfakcjonującej wysokości. Zespół naszej Kancelarii tworzą osoby od lat angażujące się w sprawy z zakresu odszkodowań za szkody na osobie oraz na mieniu. Bogate doświadczenie procesowe i znajomość praw rządzących branżą ubezpieczeniową pozwala nam pewnie poruszać się wśród przepisów regulujących odpowiedzialność deliktową i z zaangażowaniem świadczyć naszym klientom wsparcie prawne na szerokim polu.

Prowadzimy sprawy z zakresu:
 • wypadków komunikacyjnych, w następstwie których poszkodowanemu lub jego rodzinie lub osobom bliskim przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia,
 • zdarzeń objętych umową dobrowolnego ubezpieczenia, takiego jak NNW, AC, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia turystyczne,
 • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy a także wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy, jeżeli wypadki te są wynikiem winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy,
 • wypadków losowych, tj. w przypadku zaistnienia szkody na osobie lub mieniu na skutek np. potknięcia na nierównym lub poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku, uszkodzenia pojazdu na dziurawej jezdni, szkody na osobie i mieniu wskutek kolizji z dzikim zwierzęciem itp.
 • błędów medycznych,
 • bezumownego korzystania z nieruchomości.
Na bazie uzyskanych informacji i dokumentów dokonujemy całościowej analizy sytuacji prawnej, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi i polubownymi a także w postępowaniu egzekucyjnym.

Mając na uwadze wysoki stopień skomplikowania spraw dotyczących szkód na osobie lub mieniu, oraz idącą za tym potrzebę posiadania rozległej wiedzy specjalnej posiłkujemy się współpracą z profesjonalnymi doradcami, w tym biegłymi z zakresu medycyny, kosztorysowania szkód komunikacyjnych, biegłymi z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych czy rzeczoznawcami majątkowymi.

Ofertę kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa odszkodowań kierujemy również w stronę towarzystw ubezpieczeniowych, przedsiębiorców oraz wszelkich podmiotów gospodarczych poszukujących wsparcia prawnego i ochrony swoich słusznych interesów w toku postępowania likwidacyjnego, jak również na etapie sądowym.

Spadki

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulującą przejście praw i obowiązków majątkowych z osoby spadkodawcy na spadkobierców (dziedziczenie). Prawnicy naszej Kancelarii świadczą kompleksowe usługi w zakresie prawa spadkowego, zarówno osobom planującym dokonać rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, jak też osobom pretendującym do spadku – tak w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie:
 • przybliżenia zasad dziedziczenia ustawowego i testamentowego w polskim porządku prawnym, konsultacji formy testamentu niezbędnej do uznania jego skuteczności oraz treści testamentu oddającej w jak najpełniejszy sposób wolę spadkodawcy ( zapis zwykły, zapis windykacyjny),
 • kompleksowej obsługi procedury nabycia spadku, podziału spadku, zbycia udziału spadkowego,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących zmiany postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego;
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących odrzucenia spadku, w tym odrzucenia spadku po terminie lub przez małoletniego,
 • doradztwa i reprezentacji w postępowaniach o zachowek i wydziedziczenie,
 • reprezentacji w postępowaniach z zakresu unieważnienia testamentu,
 • doradztwa w kwestiach odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • doradztwa podatkowego odnośnie dziedziczenia,
 • kompleksowej obsługi prawnej osób mających miejsce zamieszkania poza granicami kraju, w kontekście prawa spadkowego,
 • planowanie spadkowe,
 • sukcesji firm jednoosobowych.

"Radca prawny, świadcząc klientowi pomoc prawną, postępuje lojalnie i kieruje się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności."

Artykuł 8 i 9 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem